Disclaimer

Disclaimer voor Het KlusHuis Nederland B.V. en haar franchisenemers

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Het KlusHuis Nederland B.V., en haar franchisenemers zoals deze beschikbaar is gesteld door Het KlusHuis Nederland B.V. en haar franchisenemers. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Het KlusHuis Nederland B.V. is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Het KlusHuis Nederland B.V.

Geen garantie op juistheid

Het KlusHuis Nederland B.V. en haar franchisenemers streven naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of diensten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Het KlusHuis Nederland B.V. en haar franchisenemers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waar naar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de actuele versie van de disclaimer van Het KlusHuis Nederland B.V. en haar franchisenemers op deze pagina.

 
Loading...